NTT & AT “PËRPARIMI”

 

NTT & AT “PËRPARIMI”

ME NJË PËRVOJË MBI 20 –VJEQARE NË TRANSPORTIN RRUGOR, NTT”PËRPARIMI” OFRON SHËRBIME KORREKTE DHE CILËSORE ME AUTOBUS KOMOD PËR KLIENTËT E SAJË.

NDËRMARRJA TRANSPORTUESE “PËRPARIMI”, KA NJË STAF TË KOMPLETUAR DHE PROFESIONIST NË LËMIT E SAJË, ME NJË PËRVOJË TË GJATË NË KËTË DREJTIM.

U REGJISTRUA NDËR TË PARAT NË ISH JUGOSLLAVI ME DATËN 04.01.1990 SI NDËRMARRJE PRIVATE PËR TRANSPORTIN E UDHËTARËVE E CILA NUMËRONTE 2 MINIBUS DHE TRE PUNËTORË. NË VITET 1990-94 KEMI MBAJTUR LINJAT PËR ZVICËR, GJERMANI DHE TURQI.

DUKE PUNUAR DHE RRESPEKTUAR PUNËN NË PËRPIKRI, KEMI ARRITUR QË TA RRISIM NUMRIN E AUTOBUSËVE DHE PUNËTORËVE, GJITHNJË DUKE QENË MIRËNJOHËS PËR TË GJITHË PASAGJERËT TANË, TË CILËT NA BESUAN DHE RRESPEKTUAN PUNËN TONË. QË NGA VITET E 90 – ta E DERI TASH MERREMI ME KËTË VEPRIMTARI, DUKE NUMËRUAR GJITHSEJ 13 AUTOBUSA DHE 30 PUNËTORË TASH KA EDHE 4-ZYRE-AGJENSIONE: 1-NË KAMENICË, 2- NË GJILAN DHE 1-NË DURRËS. QË NGA THEMELIMI KA MBAJTUR LINJAT SEZONALE PËR DURRËS DHE ULQIN, QË NGA VITI 2008 MBANË LINJËN E RREGULLT (QDO DITË) KAMENICË-GJILAN-TIRANË-DURRËS. MBANË LINJA TË RREGULLTA URBANE DHE NDËR URBANE

1. KAMENICË-HOGOSHT -3-HER NË DITË

2. KAMENICË-GJILAN-PRISHTINË – 3-HER NË DITË

3. KAMENICË-GJILAN – 3- HER NË DITË

ORGANIZOJMË UDHËTIME UDHËTIME TË NDRYSHME NË KOSOVË DHE JASHTË KOSOVE, VIZITA NË MONUMENTE KULTURORE HISTORIKE SI: SHKODËR, TIRANË, DURRËS,KRUJË, VLORË, BERAT, BUTRINT, SARANDË etj.

GJAT SEZONËS VERORE MBANË 2-HER NË DITË LINJËN

-KAMENICË-GJILAN-DURRËS

-KAMENICË-GJILAN-ULQIN 1-HER NË DITË

-KAMENICË-GJILAN-VELIPOJË 1-HER NË DITË

GJITHASHTU AT”PËRPARIMI” PËR KLIENTËT E VETË OFRON BILETA TRAGRTI SI: DURRËS ANKONA DHE DURRËS BARI DHE ANASJELLTAS, BILETA AEROPLANI PËR TË GJITHA

DESTINACIONET, ARANZHMANE TURISTIKE NË BREGDETIN SHQIPËTARË, NË RIVIERËN E ULQINIT SI DHE ATË TË TURQISË.

PËR TË GJITHË ATA QË UDHËTOJNË ME NE, JU DËSHIROJMË RRUGË TË MBARË, UDHËTIM TË REHATSHËM DHE KOMOD.

ME RESPEKT PËR JU!

Both comments and pings are currently closed.
Designed for Trademarks in Collaboration with Juegos de mario bros and Juegos Gratis and Juegos de autos