Archive for June, 2013

NTT & AT “PËRPARIMI”

  NTT & AT “PËRPARIMI” ME NJË PËRVOJË MBI 20 –VJEQARE NË TRANSPORTIN RRUGOR, NTT”PËRPARIMI” OFRON SHËRBIME KORREKTE DHE CILËSORE ME AUTOBUS KOMOD PËR KLIENTËT E SAJË. NDËRMARRJA TRANSPORTUESE “PËRPARIMI”, KA NJË STAF TË KOMPLETUAR DHE PROFESIONIST NË LËMIT E SAJË, ME NJË PËRVOJË TË GJATË NË KËTË DREJTIM. U REGJISTRUA NDËR TË PARAT NË […]

Designed for Trademarks in Collaboration with Juegos de mario bros and Juegos Gratis and Juegos de autos